Menu

Generalforsamling i Maribo Boldklub

image Så er der generalforsamling i MB
Tina Nymand Hansen
03. januar 2023 kl. 14:19

Der afholdes generalforsamling i klubhuset på Blæsenborg Allé, 

Tirsdag den 17. januar 2023 kl. 19.00

- med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Seniorafdelingens beretning
5. Ungdomsafdelingens beretning
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg
9. Eventuelt

Før generalforsamlingen er der gratis spisning kl. 18.00 med tilmelding.

Tilmelding hertil til sekretær Birgitte Johansen på mail:
fbjohansen@mkpost.dk eller alternativ på tlf.: 72 41 16 43.

Der vil også være opslag på opslagstavlen i MBs klubhus, der kan tilmeldes på.

Tilmelding senest den 10. januar 2023.

På bestyrelsens vegne
MARIBO BOLDKLUB

Luk