Menu

Årets ungdomsleder i Lolland Kommune

image Kim Nymand Hansen med sin pris
Marina Pedersen
28. maj 2021 kl. 20:12
Kim Nymand Hansen kåret

”Kim Nymand Hansen har kæmpet en brav kamp for at få etableret en E-sports afdeling i MB, han har i samarbejde med et par andre, hvor vi vil understrege, at det er Kim som har trukket læsset, søgt puljer, fundet frivillige undervisere, lånt udstyr i kommunen , lavet testaftener for unge i klubben. Det har været et tidkrævende og stort projekt, i en boldgade som Kim egentlig ikke kendte så meget til, ud over hvad vi alle oplever hvis vi har børn.

Kim fik luret at vi igennem E-sport kunne få aktiveret nogle flere unge, og måske endda fastholde vores fodboldunge, som vi desværre har mistet en del af de senere år, med E-sportsvaner.

Maribo Boldklub er endt op med at være klar med en helt ny afdeling, nemlig Maribo BK E-Sportsklub, hvor vi er selvkørende i forhold til udstyr og lokaler. Vi glæder os til at indvie den nye klub, så snart det er muligt i forhold til corona.

Kim har de sidste ca. 10 år  igennem været fodboldtræner i MB, der løber en del spiller rundt på LF serieholdet, blandt andet hans egen søn som nu står på mål, samt Serie 2 holdet og U19 holdet som Kim har trænet, hvilket vi i MB er utroligt glade for.

Kim har siden 2013 taget en del træner kurser  og har i dag C-licens og B1 på sit CV som fodboldtræner.

Kim har i øjeblikket ansvaret 2 hold U13 drenge, i sammen med sin assistent træner Brian Karlsen, hvilket Kim bruger en del tid på, da der er 2 turneringer som skal passes.

Derudover er Kim i gang med at få beskrevet et projekt som gerne skal ende med en del nye udendørs aktiviteter, bl.a. kunstgræsbane og crossfit m.m. udendørs træningsmaskiner osv. vi var tidligere kommet rigtig langt med en del af dette projekt, men måtte desværre set os slået på stregen af forskellige ikke forudseelige forhindringer.

Kim er en ildsjæl og kæmper til stadighed for børn og unge i Maribo Boldklub, Maribo E-sport og mange andre som gerne vil leve sundt og aktiv i Maribo,

Samtidig med at Kim også i sit arbejdsliv nu arbejder med sport i DGI-regi, i "Bevæg dig for livet”-projektet.

Dette var MB bestyrelsens indstilling til Lolland Kommune 

Luk